อธิการบดี ให้สัมภาษณ์โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม รายการเช้านี้ประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ประเด็นโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในรายการ เช้านี้ประเทศไทย ทางช่อง ททบ. 5 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ำปานะ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับรร.ทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับนายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ดำเนินโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ ผักไฮโดรโปนิก และทุนอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ร่วมเปิดงาน “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 14731
Pageviews by IP this month: 222
Unique Human Visitors this month: 222