ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตเนีย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตเนีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dr. Enno Lend Rector of TTK University of Applied Sciences (TTK UAS) ประเทศเอสโตเนีย เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายใต้ทุนการศึกษา Erasmus+ 2018 -2020 โดยมีคณะผู้บริหารราชมงคลพระนครร่วมให้การต้อนรับ Dr. Enno Lend อธิการบดี TTK UAS และคณะ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ TTK UAS และราชมงคลพระนครถือเป็นพันธมิตรทางการศึกษาอย่างยาวนาน

กิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour”

กิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท Change 2561 จัดกิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour” ตอบทุกเรื่องของหัวใจ สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดกับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 พิธีกรชื่อดัง จากรายการ Club Friday Show คุณอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และคุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร วันที่20 พฤศจิกายน 2561

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยนำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอป แต่ยังคงคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต กำแพงเพชร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214