ทีมเยาวชนราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 การแข่งขันเปตอง

ทีมเยาวชนราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 การแข่งขันเปตอง

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

มุมมองผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2017

มุมมองผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2017

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบโอวาทและแสดงความยินดีกับนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อบรมหลักสูตร “Internet of Things: Online Course for Continuous Professional Development”

อบรมหลักสูตร “Internet of Things: Online Course for Continuous Professional Development”

ตามความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดการเรียนการสอนระหว่างกัน โดยเฉพาะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร “Internet of Things: Online Course for Continuous Professional Development” ขึ้น

ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท

ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนการศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 156 ทุน รวม 1,708,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจอาหารไทย ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการปี 2560

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15810
Pageviews by IP this month: 262
Unique Human Visitors this month: 0