พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love”

“เรือนหมอพร-พณิชยการพระนคร” คว้ารางวัลผลงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสที่อาคารพิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

อธิการบดี ศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือกับ Finland University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือกับ Finland University และเยี่ยมชม Ministry of Education and Culture และ Finland Education Evalution Center สำหรับแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Finnish เน้นระบบที่ยืดหยุ่น (Flexible system) ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ ณ ประเทศฟินแลนด์

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ในงานฉลองแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะคหกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเทิดพระเกียรติ ร.9 “เสียงของพ่อ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ในชุด “เสียงของพ่อ” ละครเวทีลำดับที่ 8

งานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติแสดงฝีมือการจัดดอกไม้ และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (H.E.Rodring Roa Duterte) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะแขกของรัฐบาล โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล      

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12610
Pageviews by IP this month: 181
Unique Human Visitors this month: 181