ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักกีฬาสมาชิกชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในกีฬาเปตองนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาเปตองที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร จับมือ 3 หน่วยงาน ยกระดับการศึกษา

ราชมงคลพระนคร จับมือ 3 หน่วยงาน ยกระดับการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จับมือกับบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยจะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Science,Technology and Innovation) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 47 คน ซึ่งเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาหลักสูตร 2+1 ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากร ศูนย์พณิชยการพระนคร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีพร้อมวางพานพุ่ม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269