ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Professor Andris Stelbovics ตำแหน่ง Pro- Vice Chancellor จาก Curtin University Malaysia และ Ms. Faye Kusolcholada ตำแหน่ง Managing Director จาก Global Education Group Co, Ltd (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณไกรทส  องค์ชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานและร่วมกันวางแผนพัฒนานักศึกษา

ความคืบหน้าของความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์

ความคืบหน้าของความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Chief Executive Education New Zealand, Mr. Grant McPherson เดินทางมาพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้อาจารย์ของเราได้เข้าไปอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาชีพและด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาก็สามารถออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

ประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พื้นที่ตามศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสช่วยอำนวยความสะดวกในหลายด้าน โดยศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ศูนย์เทเวศร์ จัดซุ้มบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งห้องสุขา และศูนย์โชติเวช อำนวยความสะดวก และบริการดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 16815
Pageviews by IP this month: 254
Unique Human Visitors this month: 254