บุคลากร นักศึกษาราชมงคลพระนคร รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

บุคลากร นักศึกษาราชมงคลพระนคร รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. ให้แก่ผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 168 คน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมรับฟังการบรรยาย โดย ร.อ.ธนากร สารการ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62

จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือการจัดตั้งเขตนวัตกรรมพระนครและสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์

จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือการจัดตั้งเขตนวัตกรรมพระนครและสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคุณชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด เป็นประธานในการแถลงข่าว และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) และการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ

งานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ (RMUTP JOB FAIR 2020)

งานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ (RMUTP JOB FAIR 2020)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 “RMUTP JOB FAIR 2020”

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี ภายในงานมีการจัดพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 26 รางวัล

ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Huatec

ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Huatec

วันที่ 6 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกด้าน ร่วมต้อนรับ Mr.Kenny Kang และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท Huatec สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรภูฏาน

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 27 ธันวาคม 256 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ Mr.Bharat Kumar Humagai คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรจาก Royal University of Bhutan จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานห้องบริการให้คำปรึกษานักศึกษา ห้องสมุด เรือนหมอพร และห้องฟิตเนส

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12029
Pageviews by IP this month: 15
Unique Human Visitors this month: 15