Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

รศ.สุภัทรา โกศัยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เส้นใยด้านสิ่งทอ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ

ลงนามกับ Shandong Jianzhu University และสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)

ลงนามกับ Shandong Jianzhu University และสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Prof. Song Tao Vice President จาก Shandong Jianzhu University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับ Mr. Wu Zhiyi นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)

เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562

เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนากลไกและระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีศักยภาพ โดยมี

น้อมรำลึก 5 ธันวา วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

น้อมรำลึก 5 ธันวา วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม

กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยระดับมัธยมศึกษา แข่งขันภายใต้หัวข้อ

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์”

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2562 ได้ปิดฉากลงไปเรียบร้อยอย่างสวยงาม โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฯ พร้อมมอบถ้วยชนะเลิศแต่ละประเภท

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51