จิตอาสา

 

6 พฤษภาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพื้นที่รับรองแก่แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ได้รับเชิญให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร  พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

 

 

 

23 เมษายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสำนักงานเขตดุสิต ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปี 2562 เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร กวาดเก็บใบไม้ กำจัดวัชพืชบนทางเท้าและแนวพุ่มไม้ พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไร ณ แนวริมคลองเปรมประชากร

 

 

 

16 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมชมละครเวทีการกุศล Dreams and Musical The Charity ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ A Happy Fairy Tale “นิทานแห่งความโศก..สันต์” จัดโดยครูนุ่น หรือคุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ  เพื่อเป็นการแบ่งปันความรัก ความห่วงใย มอบกำลังใจให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราช และยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปมอบให้กับกองทุนศูนย์บริรักษ์ และกองทุนศูนย์กุมารบริรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมส่งนักศึกษาช่วยทำฉาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดทีมนักศึกษาถ่ายภาพนิ่ง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกวิดีโอ

 

 

 

 

 

 

 

15 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการ “คน รัก คลอง”… “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณคลองเปรมประชากร

 

 

2-9 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือ กองทัพภาค 1 จัดเตรียมพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่รับรองผู้ปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ ระดับ V.I.Pในขบวนซี นักปั่นจักรยานทั่วไป พร้อมจัดห้องบริการห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่และยาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลขั้นต้น บริการเครื่องดื่ม และจึงตั้งทีมบริการซ่อมบำรุง ตรวจสภาพรถจักรยาน ฟรี ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. โดยมีนักปั่นจักรยานไปใช้บริการซ่อมบำรุงจักรยานเบื้องต้น เช่น เบรค เกียร์ ระบบล้อและยาง จำนวนมาก

 

 

6 กันยายน 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการอาหารในงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one” เพื่อขอบคุณผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 13 หมูป่าอะคาดีมี ผู้ประสบภัยที่วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย”  ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

 

16 สิงหาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

 

28 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท้องสนามหลวง

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พร้อมแจกอาหารให้กับนักศึกษาจิตอาสา กว่า 200 คน ที่ร่วมขัดล้างทำความสะอาดกำแพงรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อทำนุบำรุงโบราณสถาน ซึ่งเป็นกำแพงเก่าที่เคยเป็นวัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “รักษ์รั้ววัง” ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษม ระดมกำลังทำความสะอาดกำแพงโบราณของวังนางเลิ้งหรือวังสน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเข้าร่วม กิจกรรม

 

 

16 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กองกำกับการ 6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) กองบังคับการตำรวจจราจร บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน  เพื่อตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนฟรี ซึ่งเป็นการอุทิศคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

 

 

9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” โดย อาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านเครื่องยนต์ ให้บริการแก่คนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป  บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานอธิการบดีโดยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดีและนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเป็นหนึ่งกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต

 

 

30 เมษายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 1ใน 10 ราย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

24 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้ความร่วมมือกับนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญา รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้พิการ

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการให้ได้รับการฝึกฝนแล้วสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำทีมอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรจิตอาสาจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำเบเกอรี่เบื้องต้น (คุกกี้ช็อโกแลตชิพ) ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา นำความรู้ที่ได้มาผลิตสินค้าจำหน่ายที่ร้านปัญญา คาเฟ่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรบุรี 12 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อาทิ นายถกลรัตน์ โปร่งสุวรรณ ผู้มีความผิดปกติทางร่างกายในกลุ่มดาวน์ซินโดรม เป็นคนชงกาแฟ หรือบาริสต้าประจำร้าน และมีนายวีระยุทธ โล่ทองเพชร ผู้พิการความผิดปกติทางร่างกายในกลุ่มออทิสติก เป็นผู้เสิร์ฟกาแฟ ซึ่งทั้งคู่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน หาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังใจให้คนพิการได้สู้ชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ต่อไป

นับเป็นกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยากให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้พวกเขาจะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม แต่ก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เพียงทุกคนในสังคมส่งเสริมและให้โอกาส

 

 

26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือกับมณฑลทหารบกที่ 11 และสำนักงานเขตดุสิต จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ร่วมทำความสะอาด “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคลากรกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

26 ตุลาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยตั้งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในหลายด้าน อาทิ

  • ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง บุคคลสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ
  • ศูนย์เทเวศร์ จัดซุ้มบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งห้องสุขา จุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านจอLED หน้ามหาวิทยาลัย
  • ศูนย์โชติเวช อำนวยความสะดวก และบริการดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งจัดชุดการแสดงวัฒนธรรมไทย จากชมรมศิลปะการแสดงราชมงคลพระนคร การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จากองค์การนักศึกษา และการบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

 

 

15 กันยายน 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.พระนครร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม” ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  อีกทั้งในวันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กว่า 60 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร

 

 

24 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

 

26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้น สำนักงานเขตดุสิตจึงได้จัดโครงการอบรม”จิตอาสาเฉพาะกิจ” ของสำนักงานเขตดุสิต ทั้ง 8 ประเภทงาน จำนวน 6,159 คน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อำนวยความสะดวกด้านพื้นที่และเครื่องเสียง บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นที่จัดการประชุม

 

 

 

 

31 ตุลาคม 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบข้าวเปลือก บรรจุถุงผ้าที่มีข้อความว่า “พอเพียง” ติดอยู่ด้านหน้า ให้กับนางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และ 14 ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสำนักพระราชวัง ในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายผลิตถุงข้าวเปลือกพอเพียง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะ ในสังกัด เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับวันแรก (31 ตุลาคม) ได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ช่วยบรรจุข้าวเปลือกใส่ถุงผ้าเป็นที่ระลึกเพื่อส่งมอบให้ สปน. ดำเนินการต่อไป โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าผลิตถุงข้าวเปลือกพอเพียงให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่างน้อยวันละ 20,000 ถุง สอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสามหากุศลของมหาวิทยาลัย “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี..เพื่อพ่อ” ที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา     ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาผลิตถุงข้าวเปลือกพอเพียง จะมีขึ้นทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น. ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17