ต่างประเทศ

 

ราชมงคลพระนคร‬ ร่วมบันทึกลงนามความเข้าใจ ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ
ลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารกับบริษัทจากเกาหลีใต้
ต้อนรับอาจารย์จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ต้อนรับมหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea Radio Promotion Association
เจรจาความร่วมมือ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมหารือการจัดระบบการศึกษา กับ IUT ประเทศฝรั่งเศส
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Northern Philippines
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ  Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศจีน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Amasya University ประเทศตุรกี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ BTACC และ BALE Consulting ประเทศเยอรมัน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ  Shabu Grill Restaurant  ประเทศสหรัฐอเมริกา
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51