มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ให้โอวาทและมอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ การแข่งขันดังกล่าว จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1–8 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยฯ ส่งทัพนักกีฬาร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1) เซปักตะกร้อ 2) เปตอง 3) ว่ายน้ำ 4) ตะกร้อลอดห่วงสากล 5) กรีฑา 6) ฟุตบอล 7) บาสเกตบอล 8) วอลเลย์บอล 9) หมากล้อม 10) ฟุตซอล 11) เทเบิลเทนนิส และ 12) ครอสเวิร์ด อย่างไรก็ตามขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาราชมงคลพระนคร พร้อมติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://scoretwokg.rmutto.ac.th

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11150
Pageviews by IP this month: 33
Unique Human Visitors this month: 33