ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคารโรงปลูกกัญชาระบบปิดมาตรฐานและปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ ในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ @กัญชาต้นแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกิจการกัญชาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทย เพื่อให้การดำเนินโครงการกัญชาทางการแพทย์เป็นงานวิจัยที่เข้าถึงทุกคนได้ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้พาเยี่ยมชมภายในโรงเรือนปลูกกัญชา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ ราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12883
Pageviews by IP this month: 36
Unique Human Visitors this month: 36