กิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท Change 2561 จัดกิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour” ตอบทุกเรื่องของหัวใจ สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดกับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 พิธีกรชื่อดัง จากรายการ Club Friday Show คุณอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และคุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร วันที่20 พฤศจิกายน 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219