พณิชยการพระนคร ศูนย์บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ไบค์อุ่นไอรัก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาที่คอยบริการผู้ที่มาร่วมงาน และทีมบริการซ่อมบำรุงจักรยานของราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เปิดเป็นสถานที่รองรับแขกพิเศษในขบวนซี และประชาชนทั่วไปผู้ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “ไบค์ อุ่นไอรัก” โดยมีนักปั่นจักรยานไปใช้บริการซ่อมบำรุงจักรยานเบื้องต้นอย่างคึกคัก เช่น เบรค เกียร์ ระบบล้อและยาง ซึ่งเปิดให้บริการในเวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203