ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Ara Institute of Technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Ara Institute of Technology ซึ่งจะมีการรับนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจในทุกสาขา รวมถึงการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และในเดือนสิงหาคมจะมีการลงนามกับ Air New Zealand Aviation Institute และLincoln University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยในอนาคตจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านอาหารและวัฒนธรรมระหว่างกัน
“นอกจากนี้ยังได้ร่วมศึกษาดูงานการอบรมเรื่อง Creative thinking จาก Auckland University of Technology หรือ AUT ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันจากผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้ประโยชน์สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในยุค 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่สำคัญ คือ อาจารย์จะเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนตัวเองและเข้าใจนักศึกษาให้มากขึ้น” รศ.สุภัทรากล่าว

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203