ราชมงคลพระนครนำนวัตกรรม ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บจก. สถาพร เอสเตท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมเป็น 1 ใน 4 พันธมิตรกับ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด โดยบริษัทได้นำนวัตกรรม “เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือ เครื่อง RVM (Reverse Vending Machines)” ไปใช้บริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลในโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม การนำนวัตกรรมไปใช้ในครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว สอดคล้องตรงกับโครงการเลิกเพื่อรักษ์ ของราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219