กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

“ความประทับใจแรกพบ” เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงใส่ใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เป็นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์อย่างแท้จริง กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นพี่ที่เรียนดี กิจกรรมเด่น เพื่อให้น้องนักศึกษาใหม่ได้เห็นเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่วนวันที่ 2 เป็นจัดกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” เริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคล การลอดซุ้มดอกบัวฉลองขวัญ ธงประจำมหาวิทยาลัยและคณะ ต่อด้วยรับฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้อง

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219