เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำร่องเปิด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์โชติเวช มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพการรักษ์โลกตามแนวคิดของท่าน แล้วโพสลงเฟชบุ๊ก