แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214