เข้าร่วมงานการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือในด้านดิจิทัล หุ่นยนต์และอากาศยาน

ขอแสดงความยินดีกับ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บริษัท (WHA Group) อันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย ในโอกาสครบ 15 ปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านอุตตม สาวนายน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารของ WHA Group กลุ่มเหมราชและผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

โอกาสอันดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือในด้านดิจิทัล หุ่นยนต์ และอากาศยาน รวมถึงการผลิตนักศึกษาให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่ง WHA Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีแนวทางในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรมประกอบด้วย การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S-curve) ควบคู่ไปกับ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) รวมทั้งมีการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย RMUTP Digital University

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22815
Pageviews by IP this month: 216
Unique Human Visitors this month: 216