ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก “19 ธันวา อาภากร”

วันนี้ (วันที่ 19 ธันวาคม 2559) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ยังเปิดเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นอกจากนี้ ในช่วงเย็นยังจัดให้มีกิจกรรมที่สนุกสนานน่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันอาภากร 19 ธันวา การประกวดบุรุษ-ธิดา วังสน งานคืนสู่เหย้าชาว พ.พ. เวทีรำวง และการประกวดขวัญใจอาภากร 60 โดยมีการจำหน่ายดอกไม้ที่มอบให้นางงาม เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนบูรณะกำแพงวังสน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22507
Pageviews by IP this month: 299
Unique Human Visitors this month: 299