ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง หรือ KUST โดยมี ท่านอธิการบดี Professor PENG Jinhui, Professor Dr. CHENG Heming รักษาการประธานคณะกรรมการวิชาการ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการหารือกันถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยเบื้องต้นทาง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง จะส่งอาจารย์และนักศึกษาด้านความปลอดภัยอาหารจำนวน 22 คน มาอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-28 มกราคม 2561 รวมถึงได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า นอกจากนี้ยังทั้ง 2 ฝ่ายจะได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกันในเดือนพฤษภาคม 2561 ด้วย และขอขอบคุณ Dr. Jianxin Cao, Director of Yunnan Institute of Food Safety เป็นผู้นำชมห้องปฎิบัติการทางด้านความปลอดภัยอาหาร และดูแลตลอดการมาเยี่ยมชม

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22507
Pageviews by IP this month: 299
Unique Human Visitors this month: 299