เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” เนื่องในโอกาสสโมสรไลออนส์สากล ครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-ดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จ โดยภายในงานมีกิจกรรมบริการตรวจร่างกาย บริการรับบริจาคโลหิต คัดกรองผู้ป่วยผ่าตาต้อกระจก บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นสายตายาว แจกแว่น 10,000 อัน บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการแนะนำปัญหากฎหมาย บริการมอบข้าวสาร บริการแนะนำและฝึกอาชีพ และบริการตัดผม ชาย-หญิง

โอกาสนี้ ทรงตัดแถบแพรเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” ทอดพระเนตรนิทรรศการ การแสดง และประทานเข็มที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึกหนังสือชีวประวัติ “หมอพรองค์พระบิดาของการแพทย์แผนไทย” และเหรียญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

จากนั้น ทรงทอดพระเนตรเรือนหมอพร อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ โดยพิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” เป็นเรือนไม้สีฟ้า หลังคาทรงปั้นหยา จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) เดิมเป็นอาคารที่ประทับของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่วังนางเลิ้ง ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายในจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดทหารเรือ พระมาลา อินทรธนู หีบเหล็กสำหรับเก็บข้าวของ เป็นต้น

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305