สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวยโดยมอบ ทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เป้าหมายในการแข่งขันกีฬาต่อสู้จะรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง หลังทำสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน และส่งมอบให้กับผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาต่อสู้ พร้อมนำทัพนักกีฬามวยเข้าร่วมอีกด้วย
“อย่างไรก็ตามกีฬาต่อสู้เป็นการออกกำลังกายและฝึกศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ซึ่งนักศึกษาที่สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าคลาสเรียนมวยไทยเบื้องต้น ได้ที่เวทีมวยราชมงคลพระนคร บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ติดต่อโดยตรงที่ ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร โทรศัพท์ 080 300 0007 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทรศัพท์ 081 904 6003” รศ.สุภัทรากล่าว

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275