ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริฯ ได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท ซึ่งมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275