ละครเวที ๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงานแสดง เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” (รอบแรก) ละครเวทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ในโครงการ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรับชมละครเวที ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19356
Pageviews by IP this month: 249
Unique Human Visitors this month: 249