งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ภายในงานมีใส่บาตร พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุดดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22507
Pageviews by IP this month: 299
Unique Human Visitors this month: 299