ราชมงคลพระนคร แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275