ราชมงคลพระนคร‬ ร่วมบันทึกลงนามความเข้าใจ ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา ไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีก 4 แห่ง จับมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ บันทึกลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MOU) ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Advanced CDIO-based Education Workshop : Introduction to CDIO (Advanced) Initiative) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
DSC_1265-768x512 S__2736424 S__2736432 S__2736434 S__84369411

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275