ลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารกับ Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

DSC_2228

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yong- Woo Chung, ผู้อำนวยการหน่วยงาน Korea Radio Promotion Association และ Mr. Jaeyong Song ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Treasure Hunter เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Korea Radio Promotion Association(RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกิจการด้านสื่อและการกระจายเสียง รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากคณะและหน่วยงานใดมีความสนใจจะทำกิจกรรมร่วมกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) หรือบริษัท Treasure Hunter สามารถติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนครได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 282 0014 หริอทาง facebook : www.facebook.com/interaffairs

DSC_2211DSC_2221DSC_2234DSC_2237DSC_2240DSC_2242DSC_2244DSC_2246DSC_2247DSC_2248DSC_2205DSC_2258

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275