การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest

DSC_0001

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงาน TICC Thailand’s international culinary cup 2015 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

DSC_0007S__30507037S__30507041S__30507044S__30507043

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275