คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Creative Tourism Contest 2014

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Thailand Creative Tourism Contest 2014 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จัดโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15264
Pageviews by IP this month: 274
Unique Human Visitors this month: 274