คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่

11032222_10204400818724459_7751620671662680759_n

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 จัดโดยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

11350621_10204400818804461_5449161639209990668_n 11348755_828905497191800_804975303_n 11326252_828905503858466_664629460_n 11272257_828905423858474_934171555_n 11264373_828905477191802_802557229_n

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275