คณะสื่อสารฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์โฆษณา โครงการ True Young Producer Award 2014

1962738_830703036982013_8062673323259568849_n

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 โครงการ True Young Producer Award 2014 ในหัวข้อ “การให้…คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรูวิชั่นส์และทรูมูฟเอช

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275