ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557

 

01

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัย และทีมงานกองคลัง ในโอกาสได้รับรางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557″ จากกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากการจัดทำระบบบัญชี การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานภาครัฐจากทั่วประเทศ ผลการพิจารณา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรฐานระบบบัญชีในระดับดีเด่น โดยจะมีพิธีแจกรางวัลในเดือนกันยายน ศกนี้ ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

รศ.สุภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของมหาวิทยาลัย พร้อมยืนยันการพัฒนาทุกระบบของราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพ…พร้อมนำพา ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืนสืบไป

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275