ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือ Hokkaido Information University

Hokkaido Information U.รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินทางไป  Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมการเรียน การสอน พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15264
Pageviews by IP this month: 274
Unique Human Visitors this month: 274