ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท โฮมโปรดักส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฆูรย์ จาก บริษัทโฮมโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ การขยายโอกาสทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบ ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปสู่การร่วมสร้างบัณฑิตในสายงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

DSC_6568-1024x683 DSC_6570-200x200DSC_6562-200x200 DSC_6572-200x200

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275