ราชมงคลพระนคร จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารจาก 4 สถาบัน คือ 1.วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค-ชลบุรี 4.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

DSC_0194-Small

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275