เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Wen Jin ตำแหน่ง Officer of the office of International Cooperation and Exchanges และ Ms. Fan Aiping ตำแหน่ง Senior Officer of the International School จาก Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275