Posts in category ข่าว

อธิการบดี ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา”

อธิการบดี ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา” เป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรญาณสาสมาธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญาณสาสมาธิ รับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ภายใต้เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2560

RMUTP Retreat 2017 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

RMUTP Retreat 2017 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำผู้บริหารบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น

สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวยโดยมอบ ทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เป้าหมายในการแข่งขันกีฬาต่อสู้จะรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15264
Pageviews by IP this month: 274
Unique Human Visitors this month: 274