Posts in category ข่าว

แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ

เข้าร่วมงานการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือในด้านดิจิทัล หุ่นยนต์และอากาศยาน

เข้าร่วมงานการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือในด้านดิจิทัล หุ่นยนต์และอากาศยาน

ขอแสดงความยินดีกับ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บริษัท (WHA Group) อันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย ในโอกาสครบ 15 ปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านอุตตม สาวนายน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารของ WHA Group กลุ่มเหมราชและผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี การทำขนมชุดทอง การทำของชำร่วยจากใจ การรำอวยพรในงานมงคล การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน เป็นการจัดการอบรมแบบครบวงจร เหมาะแก่ผู้ที่กำลังจะจัดงานมงคล รวมทั้งบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยมีทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อน “สังคมไร้เงินสด” สนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อน “สังคมไร้เงินสด” สนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 โชว์ศักยภาพสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital biz พัฒนาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพรองรับการทำงานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง

ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากว่า 20 คน จากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18 -31 มกราคม 2561 โดยได้หารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17898
Pageviews by IP this month: 266
Unique Human Visitors this month: 266