อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม “Sounds of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี”

s__5472346

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละครเวที “Sounds of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” ที่จะเกิดขึ้นตลอด1 ปี

พิธีเปิดการปฐมนิเทศการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “Sounds of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” (รอบแรงบันดาลใจ)

img_6916

การนำเสนอตัวอย่างละครเวที “เสียงแห่งความภักดี : Sounds of Love” ซึ่งในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมละครเวที “รอบแรงบันดาลใจ” ด้วย

ราชมงคลพระนคร กับรางวัลใน “งาน IPv6 ประจำปี 2559”

s__8847403

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับ “รางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6” ในงาน IPv6 ประจำปี 2559

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย

73959-768x394

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมโครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students

นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ YMAC ประเทศสิงคโปร์

s__70623243-edit-768x470

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตติมณฑน์ ปริยดำกล และนายคมชาญ โชติวรอนันต์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการเข้าร่วมโครงการ YMAC ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2-7 ต.ค. 59 ณ ประเทศสิงคโปร์

มอบทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

s__5357632

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” จำนวน 186 ทุน รวมมูลค่า 1,743,00 บาท

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 7684
Pageviews by IP this month: 223
Unique Human Visitors this month: 223