ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 47 คน ซึ่งเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาหลักสูตร 2+1 ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากร ศูนย์พณิชยการพระนคร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีพร้อมวางพานพุ่ม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ร่วมเจรจาหารือด้านจัดหลักสูตรการอบรมกับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

ร่วมเจรจาหารือด้านจัดหลักสูตรการอบรมกับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Lester Finch, International Project Manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ และคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์, Programme Manager of Education New Zealand จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมเจรจาหารือด้านจัดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “Creative and Critical Thinking” (การสอนให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ)

เจรจาความร่วมมือหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม

เจรจาความร่วมมือหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. David Phan และ Dr. Thao Dinh จาก East Asia University of Technology (EAUT) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, East Asia University of Technology (EAUT) และ Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20742
Pageviews by IP this month: 236
Unique Human Visitors this month: 236