ราชมงคลพระนคร จับมือ บ.เอกชนพัฒนาการศึกษาไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้น

ราชมงคลพระนคร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนมะเซอย่อ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุข

อธิการบดีเปิดงาน ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทัพนักกีฬาเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังโอวาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวให้โอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาราชมงคลพระนครที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา UTK Games ว่า ชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งกีฬาบางประเภทได้เข้าสู่รอบชิงและบางประเภทได้รับเหรียญรางวัลถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการฝึกฝน เอาใจใส่ รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ ชนะ อภัย และเคารพกฎกติกา จึงเป็นสิ่งสำคัญของนักกีฬาเช่นกัน

อธิการบดี นำทีมราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด “UTK Games”

อธิการบดี นำทีมราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด “UTK Games”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” โดยมีนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รศ.สุภัทรา” ร่วมชมละครเฉลิมพระเกียรติ ร.9 “เสียงจากเยาวศิลปิน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ในชุด “เสียงจากเยาวศิลปิน” ละครเวทีลำดับที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 เรื่อง จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. และ 18.00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11121
Pageviews by IP this month: 195
Unique Human Visitors this month: 195