ร่วมกันออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิค”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิค” เพื่อสุขภาพในวันพุธ 1 ชั่วโมง ขานรับนโยบายรัฐบาล ณ D Hall ศูนย์เทเวศร์

อธิการบดีพบทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคำเชิญจาก นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และนางซูซานน่า เอลทวิค (Mrs. Susanna Eltvik) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์

เสวนาทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ และนักศึกษาจาก 9 คณะ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวมพลังแห่งความภักดี

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมกล่าวปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีช่วงเช้า งานรวมพลังแห่งความภักดี ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนครร่วมลงขันภาครัฐ อนุรักษ์ไหมไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อม 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ บริษัทเอกชน พัฒนาการศึกษาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและการบริการชั้นนำของโลกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสอดคล้องกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 9561
Pageviews by IP this month: 80
Unique Human Visitors this month: 80