ศิษย์ราชมงคลพระนคร น้อมเคารพบูชาครู

DSC_4377

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3

ราชมงคลพระนคร จับมือเอกชน พัฒนาการศึกษาไทย

DSC_3867

อธิการบดีราชมงคลพระนคร เผยนโยบายเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เชื่อเรียนจบ นศ. มีงานทำแน่!!
โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 4 สถานประกอบการ เพื่อนำอาจารย์ นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานบริษัท และเข้าร่วมปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง ทั้งนี้ยังมีการเสนอแนวคิดปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้สัมภาษณ์กับ Shereen Jaeger

DSC_4190

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์กับ Shereen Jaeger
โดยสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองการศึกษาประเทศไทย จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนิตยสาร Newsweek ฉบับเดือนกันยายน 2559

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

a17DSC_3746 (118)

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ทั้ง5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

การดูแลรัษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยเข้มงวดในการตรวจตรา สอดส่องดูแลบุคคลที่เข้ามาในหน่วยงาน หากมีสิ่งผิดปกติให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วนที่สุด http

ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

S__3915787

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่11 สิงหาคม 2559 ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 6916
Pageviews by IP this month: 323
Unique Human Visitors this month: 323