ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพิ่มคุณภาพบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ณ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์

กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,109 บาท และต้นกล้าไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ จำนวน 200 ต้น พร้อมถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน

อธิการบดี กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่

อธิการบดี ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมงานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ และอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

น้อมรำลึก 40 ปี วันอาภากร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก 40 ปี วันอาภากร โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์อินทนิล และเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นอินทนิล ราชมงคลพระนคร ภายใต้กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน”

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 10453
Pageviews by IP this month: 181
Unique Human Visitors this month: 181