งานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ (RMUTP JOB FAIR 2020)

งานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ (RMUTP JOB FAIR 2020)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 “RMUTP JOB FAIR 2020”

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี ภายในงานมีการจัดพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 26 รางวัล

ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Huatec

ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Huatec

วันที่ 6 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกด้าน ร่วมต้อนรับ Mr.Kenny Kang และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท Huatec สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรภูฏาน

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 27 ธันวาคม 256 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ Mr.Bharat Kumar Humagai คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรจาก Royal University of Bhutan จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานห้องบริการให้คำปรึกษานักศึกษา ห้องสมุด เรือนหมอพร และห้องฟิตเนส

อาภากรรำลึก

อาภากรรำลึก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก 19 ธันวา” โดยมีคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้วันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกับ

ราชมงคลพระนคร จับมือ 16 สถาบัน ร่วมวิจัยพัฒนาสังคม

ราชมงคลพระนคร จับมือ 16 สถาบัน ร่วมวิจัยพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 16 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” โดยมี

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51