ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเทิดพระเกียรติ ร.9 “เสียงของพ่อ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ในชุด “เสียงของพ่อ” ละครเวทีลำดับที่ 8

งานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติแสดงฝีมือการจัดดอกไม้ และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (H.E.Rodring Roa Duterte) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะแขกของรัฐบาล โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล      

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ต้อนรับผู้บริหารของ Shandong Modern University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560    

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ราตรีฉลองชัย…พระนคร “เจ้าเหรียญทอง”

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ราตรีฉลองชัย…พระนคร “เจ้าเหรียญทอง” Celebration Night RMUTP Champion of 2017 UTK Games
ฉลองชัยชนะครองแชมป์ราชมงคลเกมส์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games …25 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง

ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ม.ขอนแก่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12084
Pageviews by IP this month: 295
Unique Human Visitors this month: 295