ราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ มอบหน้ากากอนามัย

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ มอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ดุสิต และกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.1 พัน. 3 รอ.) แสดงพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และรณรงค์การสวมใส่หน้ากาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมแจกหน้ากากอนามัย อาทิ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี คุณธานินทร์ เนียมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ร.ต.ดิเรก ผ่องวงศ์ ร.ท.นคร อินทะยา ม.1 พัน. 3 รอ. ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคารโรงปลูกกัญชาระบบปิดมาตรฐานและปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ ในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ @กัญชาต้นแรกของกรุงเทพมหานคร

ราชมงคลพระนคร หารือการรับนักศึกษาจีน กับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)

ราชมงคลพระนคร หารือการรับนักศึกษาจีน กับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและเป็นประธานการหารือ เรื่องการรับนักศึกษาจีน เข้าศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ภายหลังจากที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperation Agreement) กับ Mr.Wu Zhiyi นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะ วัชพืชในคลอง เก็บขยะทางเท้าริมคลอง และตีเส้นขอบทาง เป็นต้น

ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจาก 3 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย ได้แก่

มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ให้โอวาทและมอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ การแข่งขันดังกล่าว จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 8265
Pageviews by IP this month: 37
Unique Human Visitors this month: 37