มทร.พระนครจับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร

มทร.พระนครจับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และMr.Greg Liddell ผู้จัดการทั่วไปร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จำนวน 3 รุ่น และเป็นการตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี ณ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2

ฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” The Celebration RMUTP : The Two-times Champion 2018 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และครองแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่2 (ล้านนาเกมส์)

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

การอบรมทำอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ

การอบรมทำอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 18777
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215