ทำดีเพื่อพ่อ

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำดีถวายพ่อ ด้วยการแจกน้ำหวาน น้ำเปล่า และอาหาร ฝีมือนักศึกษา ให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านย่านเทเวศร์ ที่เดินทางกลับจากการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

บวงสรวงองค์รพี

dsc_9060

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อธิการบดีเข้ากราบนมัสการถวายสักการะ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5_1142

คณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สาขา 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ากราบนมัสการถวายสักการะ พระธรรมมงคลญาณ หรือ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร ณ วัดธรรมมงคล

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_8570

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

s__5931011

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย

s__63520798

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 8662
Pageviews by IP this month: 295
Unique Human Visitors this month: 295